PoesiLek Mindful Poetry

Spread the love

Nästa tillfälle: fredag 24/9 kl 16-17.30 Online

Längtar du att bli mer vän med orden? Att få upptäcka och uttrycka vad som pågår just nu? Vill du lära dig ett sätt att skriva som gör att du även får syn på det som finns som ett frö under ytan. Längtar du efter att få skriva och läsa utan att bli bedömd eller kritiserad?

Vi skriver Elfern- 11 ordsdikter tillsammans efter att ha landat och värmt upp med lite ordlek. Elfern är ett bundet format som du får lära dig, sedan skriver och läser vi tillsammans. Det blir ett nytt tema varje gång och ibland provar vi andra former av ordmakeri. Troligen blir du förvånad och berörd av det du får höra och av det du själv skrivit. Du får vara människa bland andra människor, dela verklighet en stund, känna gemenskap, glädje och hopp.

Vi träffas Digitalt via zoom, du får länk vid anmälan efter betalning.

  • Avgift 250 kr per tillfälle, 200 kr för studerande och senior.
  • Kommande fredagar: 24/9, 15/10, 5/11, 26/11, 17,12