Washing your hands

“Everyone has pain and suffering. It is possible to let go of this pain and smile at our suffering. We can only do this if we know that the present moment is the only moment in which we can be alive. “

Thich Nhat Hanh ur boken Present moment Wonderful moment.

Välkommen att träna närvaro, acceptans och medvetenhet med mig. Du kan göra det på yogan i kyrkorummet, på söder i mitt vardagsrum, på Blå Vinden nu och då, eller på en helgretreat på Svartbäcksgården. En annan möjlighet är i ett enskilt samtal, där vi tillsammans utforskar din sanning och din längtan. Kanske behöver Du hjälp att byta perspektiv, kanske är det långt till leendet i citatet ovan. Du är välkommen precis som Du är, med alla dina tankar, dina förställningar, det som hindrar och det som hVi är alla blommoråller på att växa fram.

En dikt ur boken Present moment: “Water flows over these hands. May I use them skillfully to preserve our precious planet”.