Kreativitet

Spread the love

Vid sidan av mitt eget skapande leder jag workshops i mindfulness måleri och Poesi (PoesiLek). Det börjar alltid med det tomma arket där så mycket kan hända.

Fortsättning följer