Rosenmetoden

Spread the love

”Rosenmetoden är en varsam men kraftfull kroppsbehandling som syftar till att lösa upp muskelspänningar och blockeringar i kroppen. Behandlingen bidrar till djup avspänning och ökad kroppskännedom”

Alla spänningar har eller har haft ett syfte. Kroppen spänner sig för att kunna fly eller fäkta och senare för att hålla borta obehagliga upplevelser och trauman från medvetandefältet.  Även krav från omgivningen och infrån oss själva kan ta ge upphov till spänningar och en kroppshållning. Titta runt och du kommer att se människor som biter ihop för att stå ut, andra som har kollapsat i uppgivenhet. Titta på dig själv: vad bär du och din kropp på, vilka strategier har du valt för att navigera i tillvaron?  ”Kroppen minns det du vill glömma”, sa Marion Rosen.

Marion Rosen sa också att under spänningarna finns vår längtan. Jag kan relatera till det, en bild är att under ett kroppspansar finns något som ingen person eller händelse kunde skada: mitt sanna jag. För mig innebär det att jag har en inre, djupt förankrad upplevelse av att livet är meningsfullt och att jag är värdefull bortom mina prestationer. Jag har lättare att  sätta gränser, vara tydlig och kan dela med mig utifrån en känsla av överflöd.

Marion Rosen är skaparen av Rosenmetoden. Hon blev 97 år och gav behandlingar in i det sista.

______________________________________________________________

Jag mötte Rosenmetoden då jag gick i psykosyntesterapi och behövde hjälp att komma i kontakt med kroppen. Eftersom jag stängt av både känslor och minnen blev det en både smärtsam och turbulent upplevelse, men det som jag inte kunde ana var vad jag skulle få på köpet. Jag har gått från att överleva till att leva ett liv i närvaro, där jag känner både smärta och sorg men även kärlek, frid och glädje.