Samtal och behandlingar

Min intention är att möta dig där Du är och hjälpa dig att utforska din resurser, din längtan och det som hindrar dig.

I det mötet har jag med mig integrerad kunskap om kropp, sinne och själ, hur de fungerar och samspelar. Jag har stor respekt för den mänskliga erfarenheten och arbetar alltid utforskande.