Samtal och behandlingar

Min intention är att möta dig där Du är och hjälpa dig att utforska din resurser, din längtan och det som hindrar dig.

I det mötet har jag med mig integrerad kunskap om kropp, sinne och själ, hur de fungerar och samspelar. Jag har stor respekt för den mänskliga erfarenheten och arbetar alltid utforskande.

Boka här